CFPR: Research Team Home

Research Team

Research Associates

CAO Kai

Angelique CHAN

Sanjay CHAUDURI

CHEE Lilian

Mike CHEUNG

CHONG Yap Seng

Lynette CHUA

Vincent CHUA

CHU Junhong

FAN Yi

FENG Lei

FENG Qiushi

Eric FESSELMEYER

Narayanan GANAPATHY

John HAM

Ryan HONG

Roger HO

Shirlena HUANG

KENG Shian-Ling

Jussi KEPPO

KIM Hye-Won, Erin

Michelle LAZAR

LEE Yeonjin

LI Jialiang

Matthew LIM

LIU Haoming

Maznah MOHAMAD

MU Zheng

Irene NG

Jessica PAN

QIN Lili

Leher SINGH

Tracey SKELTON

SON Joonmo

SONG Chang Cheng

TAN Ern Ser

TAN Poh Lin

Catherine TANG

THANG Leng Leng

Eric THOMPSON

Kriti VIKRAM

XU Lanjun

YANG Yi

Brenda YEOH

Jean YEUNG

Joanne YOONG

YI Junjian

Yu Rongjun

ZHANG Jie

ZHANG Jin-Ting

 

Research Affiliate

LIM Sun Sun

Paulin STRAUGHAN

 

Research Fellows

HU Shu

KO Pei-Chun

 

Postdoctoral Fellows

BALACHANDRAN Lavanya

KOH Yee Woen Yvaine
.

Ken UEDA
.

 

Former Postdoctoral Fellows

MU Zheng

Abhijit VISARIA

Back to top

  • Home / People / Research Team