Department of Economics

Faculty of Arts and Social Sciences

Header

Research Areas of Faculty Members

   
 
Administrative Positions
Regular Faculty
Other Faculty
Emeritus Faculty
Posdoctoral/Research Fellows
Faculty by Research Area
PhD Students
New Faculty Members
Economic Theory
Parimal K. BAG Indranil CHAKRABORTY CHEN Yi-Chun CHEW Soo Hong
LU Jingfeng LUO Xiao John QUAH SUN Yeneng
Satoru TAKAHASHI Serene TAN Julian WRIGHT ZHOU JunjieMacroeconomics
FENG Ying JO In Hwan MA Lin MUN Lai Yoke
PARK Jung Jae Danny QUAH Jordan ROULLEAU-PASDELOUP Serene TAN
Denis TKACHENKO VU Thanh Hai ZENG Jinli ZHANG JieEconometrics
CHEN Ying Eugene CHOO Gregory COX DUAN Jin-Chuan
SEO Juwon Denis TKACHENKO TSUI Ka Cheng, Albert VU Thanh HaiBehavioral and Experimental Economics
Roy CHEN CHEW Soo Hong Lorenz GOETTE WONG Wei Kang
ZHONG SongfaLabour/Development/Education
Eugene CHOO Georgios GEORGIOU Nina GUYON LIU Haoming
ONG EeCheng Jessica PAN Joanne ROBERTS Kelvin SEAH
Yogita SHAMDASANI Slesh A. SHRESTHA Hui Ren TAN YI JunjianIndustrial Organization
LU Jingfeng Alberto SALVO TSAI Hsin-Tien, Tiffany Timothy WONG
Julian WRIGHT ZHOU JunjieInternational Trade
Davin CHOR HU Guangzhou, Albert LI Bingjing LIU ChenEnvironmental Economics
Eric FESSELMEYER Lorenz GOETTE LIU Haoming Alberto SALVOEconomic History
SNG Tuan Hwee Hui Ren TANHealth/Aging

CHIA Ngee Choon TSUI Ka Cheng, Albert YI Junjian ZHANG YangHousehold Finance
Sumit AGARWAL CHUA Yeow Hwee TSAI Hsin-Tien, TiffanyInnovation/Growth
CHAN Kok Hoe CHUNG Wee-Wee, Connie HU Guangzhou, Albert Ivan PNG
Danny QUAH SEET Min Kok SHIN Jang-SupPublic Economics/Public Finance
Parimal BAG Roy CHEN CHIA Ngee Choon ONG EeCheng
Joanne ROBERTS ZENG Jinli ZHANG JieUrban Economics
Eric FESSELMEYER Timothy WONG