Graduate Students

  Name Email
     

EL

MA Maxine Rafaella CASTRO RODRIGUEZ
CHENG Yuan Chen

e0193215@u.nus.edu
e0308872@u.nus.edu
     
PhD

Abu Rashed Md. Mostafizar Rahman
CHAU Huy Hoa Ai
Evynurul Laily Zen
Christian GO
HING Jia Wen
Shrutika KAPOOR
LIN Li
NGUYEN Thi Thuy Nguyen
Nina Venkataraman
Jennifer ONG Seok Hwee
SUN Ke
WAN Lixin
WANG Tianxiao
WEI Shuang
WONG Chin Hun
Ghada Farag Sayed Soliman

e0008664@u.nus.edu
aichau@u.nus.edu
e0029872@u.nus.edu
e0193204@u.nus.edu
jwhing@u.nus.edu
e0029885@u.nus.edu
e0010589@u.nus.edu
nguyenthithuynguyen@u.nus.edu
nina.v@u.nus.edu
jennifer_ong@u.nus.edu
e0008687@u.nus.edu
e0193231@u.nus.edu
tianxiao@u.nus.edu
e0029884@u.nus.edu
e0308868@u.nus.edu
a0133069@u.nus.eduu


EN

     
MA Augustine CHAY Yew Yoong
Caitlin Hannah Renee DE LAURE
Karishma HINGORANI
Celine LOW
Md Firoz MAHMUD AHSAN

e0308885@u.nus.edu
e0020833@u.nus.edu
e0193240@u.nus.edu
e0308292@u.nus.edu
e0193257@u.nus.edu
     
PhD

Owen David HARRY
Su Min KIM
Tina LAWRENCE
LIM Shu Ying Grace
Mandy Chi Man LO
LOW Kwang Meng
Douglas Raymond MABIE
Kathrine D OJANO
Nandabalan PANEERSELVAM
Gayatri Thanu PILLAI
PUA Xin Yi Phoebe
TAN Teck Heng
TEO Bee Lan
YU Jing

e0308857@u.nus.edu
e0008644@u.nus.edu
a0129225@u.nus.edu
grace.lim@u.nus.edu
locm@u.nus.edu
e0193211@u.nus.edu
e0008534@u.nus.edu
e0021492@u.nus.edu
a0012428@u.nus.edu
a0109992@u.nus.edu
phoebepua@u.nus.edu
teck@u.nus.edu
a0017204@u.nus.edu
e0008641@u.nus.edu

TS

     
MA

KOH Yee Cheng
LEE Xin
LIM Yu Cong Darryl

e0308333@u.nus.edu
e0023473@u.nus.edu
e0308305@u.nus.edu
     
PhD Elizabeth CHAN
GAO Yixuan
Sura INTAMOOL
Edson NG Li-Chun
TAN Lin Ling Corrie
Lucian Cristian TION
Roweena YIP Leileng

e0193214@u.nus.edu
e0193227@u.nus.edu
e0021525@u.nus.edu
edsonng@u.nus.edu
e0308873@u.nus.edu
e0008668@u.nus.edu
e0021559@u.nus.edu