Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
 • 321.
  “Hou Kong Bu Xian Xiang” [后恐怖现象], Huang Se Yu Yi [黄色雨衣], Singapore: Firstfruits publications, 2006, 162-71, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Essay
 • 322.
  “Yun Nan Yuan Di Yin” (云南园低吟), Original Date: Jun 1995, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 108, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 323.
  “Yang Nu Hai” (洋女孩), Original Date: Feb 1992, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 96-9, Print. “The Caucasian Girl”, Droplets, Ed. J. St. André, Trans. H.M. Chong et al., Singapore: Department of Chinese Studies, National University of Singapore, 2001, 154-9, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 324.
  “Wu Jie Yi Jiao” (乌节一角), Original Date: Nov 1989, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 72-4, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 325.
  “Zhi Yin” (稚音), Original Date: Nov 2001, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 34-5, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 326.
  “Xin Jia Po Duo Yuan Wen Hua De Mei Shi” (新加坡多元文化的美食), Liu Lian Zi Wei (榴囗滋味), Taiwan: 二鱼文化事业有限公司, 2003, 105-6, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 327.
  “Wo De Peng You Hui Tang Mei Bo Shi” (我的朋友胡汤美博士), Original Date: Dec 1992, Xin Jia Po Dang Dai Hua Wen Wen Xue Zuo Pin Xuan (新加坡当代华文文学作品选), 小说卷上, Ed. E.C. Tan, Singapore: 新加坡青年书局: 香港明报月刊出版社, 2010, 147-51, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Political Science
  Categories: Short Story
 • 328.
  “Chun Tian, Piao Luo Zai Xin Jia Po He Mian” (春天, 飘落在新加坡河面), Lianhe Zaobao (联合早报) 16 Feb 1988, sec. 2: 3, Print, Poem was amended (修改) in 1990; Xin Jia Po Dang Dai Hua Wen Wen Xue Zuo Pin Xuan (新加坡当代华文文学作品选), 诗歌卷, Ed. E.C. Tan, Singapore: 新加坡青年书局: 香港明报月刊出版社, 2010, 105-6, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Political Science
  Categories: Poetry
 • 329.
  “Wen Bie Hai Zi, Wen Bi Ma Ni La” (吻别孩子,吻别马尼拉), Original Date: Aug 1996, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 18-20, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 330.
  “Niu Xi Lan‧Nan Feng” (纽西兰‧南风), Original Date: Aug 2003, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 82-4, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 331.
  “Jiu Jiu Shuo Hua De Na Yi Tian” (舅舅说话的那一天), Lianhe Zaobao (联合早报) 29 Jan 2004, Fu Kan (副刊): 3, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 332.
  “Juan Chuan Fei Yi Yuan ——Ji Shi Bo Tai Yang Dao Duo Yuan Wen Hua Feng Hui” (巨川非一源——记世博太阳岛多元文化峰会), Lianhe Zaobao (联合早报) 14 Sep 2010, Xianzai (现在): 4, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 333.
  “Wen Hua Jiao Liu” (文化交流), Wei Xing Xiao Shuo Ji Kan (微型小说季刊), 13 (Jul 1995), Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 334.
  “Di Yi Ci Hui Jia” (第一次回家), Xin Hua Wen Xue (新华文学), 60 (Dec 2003): 65-7, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 335.
  “Ji Ji Kai Zhan Jin Bu De Wen Xue Pi Ping” (积极开展进步的文学批评), Original Date: 24 May 1996, Xin Jia Po Dang Dai Hua Wen Wen Xue Zuo Pin Xuan (新加坡当代华文文学作品选), 散文卷上, Ed. E.C. Tan, Singapore: 新加坡青年书局: 香港明报月刊出版社, 2010, 95-8, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 336.
  “Fang Zi Zhi Yi” (房子之一), Xin Hua Wen Xue (新华文学), 55 (Jan 2002): 94, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 337.
  “Yun Nan Yuan Sheng Huo De Hui Yi” (云南园生活的回忆), Zao Bao Zhou Kan (早报周刊), 28 May 1995, Print, Essay was censored at time of publication (发表时有删节); Xin Jia Po Dang Dai Hua Wen Wen Xue Zuo Pin Xuan (新加坡当代华文文学作品选), 散文卷上, Ed. E.C. Tan, Singapore: 新加坡青年书局: 香港明报月刊出版社, 2010, 179-84, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Political Science
  Categories: Essay
 • 338.
  “Tu Shu Guan” (图书馆), 10th Singapore Tertiary Chinese Literature Award [Wo Jiu Xi Huan Xie: Di Shi Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang Huo Jiang Zuo Pin Ji (我就喜欢写: 第十届新加坡大专文学奖作品集)], 新加坡: 第十届新加坡大大专文学奖筹委会, 2008, 99-101, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies, Psychology
  Categories: Essay
 • 339.
  “Xin Jia Po Hua Wen Bei Ming” [新加坡华文碑铭], Wei Si Wen Shu [伪斯文书], Singapore: 新加坡青年书局, 2007, 223-4, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 340.
  “Wen Hua Shang De Qin Mi Gan” [文化上的亲密感], Lianhe Zaobao [联合早报], 27 Jun 2002, Xianzai [现在]: 2, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay