Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
Page 2 of 4
 • 21.
  “Qiu Tu” [秋图], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 152-3, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 22.
  Yu Shi Liang Shou [鱼诗两首], Xin Hua Wen Xue [新华文学], Vol. 78 (Jan 2013), 32, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 23.
  Shang Shan Ruo Shui Bai Chuan Zhi Wang [上善若水 百川之王], Lian He Zao Bao [联合早报], 2 January 2013, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 24.
  Ji Hui Feng Yun Chuan Qi Yi Sheng [际会风云 传奇一生], Lian He Zao Bao [联合早报], 5 June 2013, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 25.
  Xin Jia Po Duan Pian Xiao Shuo [新加坡短篇小说], Ed. R.Yeo, Singapore: Heinemann Asia, 1986, Print.
  Languages: English, Chinese
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Short Story
 • 26.
  “Zhong Qiu Ye” [中秋夜], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 146-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 27.
  “Chuan Cheng: Qing Yi Jie” [传承·情意结], Xin Hua Wen Xue [新华文学], Vol. 77 (Jul 2012): 28, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 28.
  “Xi Chu Wang Wai Shi Si Hang” [喜出望外十四行], Xin Hua Wen Xue [新华文学], Vol. 77 (Jul 2012): 10, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 29.
  Chuang Wai Na Yun [窗外那云], Singapore: 泛太平洋书业, 1978, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 30.
  Dang Chuang Yi Yu Shang Jiao Yu [当创意遇上教育], Lian He Zao Bao [联合早报], 27 February 2014, Yan Lun [言论], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 31.
  Where I Belong [Shu Yu 属于], Perf. and Comp. T. Chua, Singapore: Ministry of Information and the Arts, 2001, CD.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Music
 • 32.
  Kua Yue Mei Ti Chuan Xing Wen Hua [跨越媒体 穿行文化], Lian He Zao Bao [联合早报], 3 July 2013, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 33.
  “Yu Ju Ou Zhou Xing” [豫剧欧洲行], Xin Hua Wen Xue [新华文学], Vol. 77 (Jul 2012): 100-103, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 34.
  “Huang Shan Yi Wang” [荒山忆往], Guo Ji Hua Wen San Wen Chuang Zuo Bi Sai Zong Ji [国际华文散文创作比赛总集], Ed. Mo He, Singapore: 友联书局, 2004, 14-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 35.
  “The Legend of the Moon and Stars” [Xing Yue Chuan Qi 新月传奇], Trans. C.L. Ho, Fifty on 50, Eds. E. Thumboo et al., Singapore: National Arts Council, 2009, 51, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 36.
  “Chuang Wai Na Ke Shu” [窗外那棵树], Xin Jia Po Zuo Jia San Wen Xuan [新加坡作家散文选], Ed. Luo Ming, Shi Jia Zhuang: Hebei Education Press, 1998, 283-4, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 37.
  “Chuang Zuo De Zi You” [创作的自由], Lianhe Zaobao [联合早报], 22 Mar 2001, Xianzai [现在]: 2, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 38.
  “Zai Tan Chuang Yi” [再谈创意], Wei Si Wen Shu [伪斯文书], Singapore: 新加坡青年书局, 2007, 187-8, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 39.
  “Chuan Tong Yu Wen” (传统语文), Lianhe Zaobao (联合早报) 20 Nov 2004, Xianzai (现在): 2, Print
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 40.
  “Conversation with My Friend Kwang Min at Loong Kwang of Outram Park”, A Third Map: New and Selected Poems, Singapore: UniPress, 1993, Print. “Zai Ou Nan Yuan Long Guang Yi Shu Dian Yu Hao You Guang Min Xian Liao” (在欧南园龙光艺术店与好友光敏闲聊), Trans. Li Ting Hui (李庭辉), Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua (花园城市与水的神话), Ed. C.L. Chua, Singapore: 世博太阳岛多元文化峰会筹委会, 2010, 140-1, Print.
  i
  Languages: English, Chinese
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Poetry
Page 2 of 4