Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
 • 381.
  Kua Yue Mei Ti Chuan Xing Wen Hua [跨越媒体 穿行文化], Lian He Zao Bao [联合早报], 3 July 2013, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 382.
  “Yi Xiang” [意象], Xin Hua Wen Xue [新华文学], Vol. 77 (Jul 2012): 2, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 383.
  “Shi Cheng Yin Xiang” [狮城印象], Wo Zai Shi Cheng De Ri Zi [我在狮城的日子], Ed, Li Shi Huang. Singapore: 风云出版社, 2007, 67-9, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 384.
  “Nan Yang San Diao” [南洋三调], Wo Zai Shi Cheng De Ri Zi [我在狮城的日子], Ed, Li Shi Huang, Singapore: 风云出版社, 2007, 170-4, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 385.
  “Shan Yan” [山魇], Que Lv: Di Liu Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [阙旅:第六届新加坡大专文学奖], Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan et al., 2004, 129-39, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 386.
  “Ru Ge Sui Yue” [如歌岁月], Que Lv: Di Liu Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [阙旅:第六届新加坡大专文学奖], Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan, 2004, 35-40, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 387.
  “Tian Shi Ling Yu” [天使囹圄], Que Lv: Di Liu Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [阙旅:第六届新加坡大专文学奖], Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan et al., 2004, 198-211, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 388.
  “Xun Zhao Yi Zuo Zu Wu De Dao You” [寻找一座组屋的导游], Ning Shun: Di Qi Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [凝瞬:第七届新加坡大专文学奖], Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan, 2005, 3-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 389.
  “Le Po Jiu Shi” [叻坡旧事], Ning Shun: Di Qi Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [凝瞬:第七届新加坡大专文学奖], Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan, 2005, 60-4, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 390.
  Beautiful Trio [Da Nv Ren Xiao Nv Ren 大女人小女人], MediaCorp, 2004, TV Series.
  Languages: Mandarin
  Categories: Television, Theatre Studies
 • 391.
  “Xi Huan Yi Shu Jia” [喜欢艺术家], Si Mian Ba Fang [四面八方], Ed. Pan Cheng Lui, Singapore: 联合早报, 2003, 176-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 392.
  “Huan Xiang” [还乡], Si Mian Ba Fang [四面八方], Ed. Pan Cheng Lui, Singapore: 联合早报, 2003, 161-3, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 393.
  “Ling Yi Zhong Qing Huai” [另一种情怀], Shen You Ji [神游记], Eds. Lin De Nan et al, Singapore: Lingzi Media, 2007, 39-40, Print.
  Languages: Chinese
  Categories: Chinese Language Proficiency Centre, Essay
 • 394.
  “Ba Sen Lin Huan Gei Zhong Niao” [把森林还给众鸟], Shen You Ji [神游记]. Eds. Lin De Nan et al, Singapore: Lingzi Media, 2007, 36-8, Print.
  Languages: Chinese
  Categories: Chinese Language Proficiency Centre, Essay
 • 395.
  “Ba Ya” [拔牙], Guo Ji Hua Wen San Wen Chuang Zuo Bi Sai Zong Ji [国际华文散文创作比赛总集], Ed. Mo He, Singapore: 友联书局, 2004, 143-5, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 396.
  “Hui Dao Dong Nan Ya” [回到东南亚], Si Mian Ba Fang [四面八方], Ed. Pan Cheng Lui, Singapore: 联合早报, 2003, 53-5, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 397.
  “Cheng Li De Yue Guang” [城里的月光], Si Mian Ba Fang [四面八方], Ed. Pan Cheng Lui, Singapore: 联合早报, 2003, 56-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 398.
  “Tian Zhi Dao” [天知道], Ning Shun: Di Qi Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [凝瞬:第七届新加坡大专文学奖], Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan, 2005, 154-65, Print.
  by Bi, Lei
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 399.
  “Yu Gui De Si Ren” [与归的斯人], Ning Shun: Di Qi Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [凝瞬:第七届新加坡大专文学奖], Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan, 2005, 128-53, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 400.
  “Qiu Tu” [秋图], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 152-3, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry