Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
 • 41.
  “Wu Ti” [无题], Zhuo Ya: Di San Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [茁芽:第三届新加坡大专文学奖], Singapore: 玲子传媒, 2001, 24-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 42.
  “Le Po Jiu Shi” [叻坡旧事], Ning Shun: Di Qi Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [凝瞬:第七届新加坡大专文学奖], Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan, 2005, 60-4, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 43.
  “Bu Zai Ci Chu De Nan Ren” [不在此处的男人], Que Lv: Di Liu Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [阙旅:第六届新加坡大专文学奖], Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan et al., 2004, 85-117, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 44.
  “Conversation with Singapore Artist Tan Swie Hian” [Duo Yuan Yi Shu Jia Chen Rui Xian Q&A 多元艺术家陈瑞献Q&A], Feel Singapore [Gan Jue Xin Jia Po (感觉新加坡)], Ed. Ng K.K., Singapore: KangCuBine Publishing Pte Ltd, 2003, 134-7, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Interview
 • 45.
  “Ma Que Xian Zhu Zi” (麻雀衔竹枝), Yi Cheng Shan Shui Yi Cheng Ge (一程山水一程歌), Singapore: 新情工作室, 1991, 90-1, Print; Xin Jia Po Pai (新加坡派), 海蝶音乐, 1 Sep 1990, CD.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Music
 • 46.
  “Xin Jia Po Zhi Zao” [新加坡制造], Feel Singapore [Gan Jue Xin Jia Po 感觉新加坡], Ed. Ng King Kang, Singapore: KangCuBine Publishing Pte Ltd, 2003, 170, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 47.
  “Jiao Yu” (教育), Lianhe Zaobao (联合早报) 5 Jun 2010, Xianzai (现在): 2, Print
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 48.
  “Jungle Trek”, From Boys to Men: A Literary Anthology of National Service in Singapore, Eds. B. S. Koh and U. Bhatia, Singapore: Landmark Books, 2002, 77, Print.
  Languages: English
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Poetry
 • 49.
  Wong Kar Wai Dreams, The Finger Players, Drama Centre Theatre, 13-15 June 2007, Stage Production.
  Languages: English, Mandarin, Cantonese
  Categories: Puppetry, Theatre Event, Theatre Studies
 • 50.
  “Jungle Zen”, From Boys to Men: A Literary Anthology of National Service in Singapore, Eds. B. S. Koh and U. Bhatia, Singapore: Landmark Books, 2002, 79, Print.
  Languages: English
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Poetry
 • 51.
  “Chun Tian, Piao Luo Zai Xin Jia Po He Mian” (春天, 飘落在新加坡河面), Lianhe Zaobao (联合早报) 16 Feb 1988, sec. 2: 3, Print, Poem was amended (修改) in 1990; Xin Jia Po Dang Dai Hua Wen Wen Xue Zuo Pin Xuan (新加坡当代华文文学作品选), 诗歌卷, Ed. E.C. Tan, Singapore: 新加坡青年书局: 香港明报月刊出版社, 2010, 105-6, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Political Science
  Categories: Poetry
 • 52.
  “Jiang ‘Zi Ji Xiang Jiang De Hua'” [讲 ‘自己想讲的话’], Lianhe Zaobao [联合早报], 23 Mar 2000, Xianzai [现在]: 4, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 53.
  Jiang Nan Jiang Bei [江南江北], Singapore: 新雅出版发行公司, 1979, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 54.
  “Da Jia Zhi Jia: Gou Wu Mo Fang Yi Ri You” [大家之家——购物魔坊一日游], Xin Hua 99 Nian Du Wen Xuan [新华99年度文选], Eds. Luo Ming et al, Singapore: Singapore Literature Society, 2000, 97-101, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 55.
  “Gua Yi Mei Yue Liang Zai Jia Zhong” [挂一枚月亮在家中], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 148-9, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 56.
  “Jia Zu Shi Jian Nang” [家族时间囊], Huang Se Yu Yi [黄色雨衣], Singapore: Firstfruits publications, 2006, 20-33, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Essay
 • 57.
  “Gui Lai Yu Li Qu Zhi Jian” [归来与离去之间], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 282-3, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 58.
  “Yun/Feng/Shi: Zhi Shi You Jian Di” [云/风/诗——致诗友简笛], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 96-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Political Science
  Categories: Poetry
 • 59.
  “Jiao Di Tie Kuai Si Shi Wu Miao De Su Xie” [较地铁快四十五秒的速写], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 320, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 60.
  “Hou Xi Wang Ye Zhi Hang” [后希望夜之航], Zhuo Ya: Di San Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [茁芽:第三届新加坡大专文学奖], Singapore: 玲子传媒, 2001, 83-8, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay