Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
 • 41.
  “Lao She Zai Xin Jia Po Ji Qi Nan Yang Xiao Shuo” (老舍在新加坡及其南洋小说), Qiu Ye Xing (秋叶行), Taiwan: 合志文化事业股份有限公司, 1988, 237-51, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 42.
  “Zai Cuo Ti Nian Dai Zhong Jing Xing Hou De Chen Qiang Lan Diao” [在错体年代中惊醒后的陈腔滥调], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 280-1, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 43.
  “Ji Mo De Bian Yuan Xin Hua Wen Xue De Shang Pin Hua Wen Ti” (寂寞的边缘新华文学的商品化问题), Lianhe Zaobao (联合早报) 3 Sep 2000, Xing Qi Kan (星期刊): 9, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 44.
  “Xing Zhou Shu Qing” [星洲抒情], Xin Jia Po Zuo Jia San Wen Xuan [新加坡作家散文选], Ed. Luo Ming, Shi Jia Zhuang: Hebei Education Press, 1998, 132-3, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 45.
  Jin Xin Feng Xian Wen Xin Yang Yi [尽心奉献 温馨洋溢], Lian He Zao Bao [联合早报], 7 November 2012, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 46.
  “For the Esplanade-Theatres on the Bay” [Wei Xin Jia Po Yi Shu Zhong Xin Ti 为新加坡艺术中心题], Selected Poems of Pan Shou: With Translations in Modern Chinese and English by Ho Chee Lick [Pan Shou Shi Xuan 潘受诗选], Eds. Y.W. Wong, W.K. Leong and C.S. Toh, Singapore: National Arts Council [国家艺术理事会], 联合早报, 2000, 85, Print.
  i
  Languages: Classical Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 47.
  “Yu Ju Ou Zhou Xing” [豫剧欧洲行], Xin Hua Wen Xue [新华文学], Vol. 77 (Jul 2012): 100-103, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 48.
  “Happiness” [Xing Fu 幸福], Trans. Ho Chee Lick, Straight from the heart : a collection of poems [Chu Xin 触心], Singapore: Singapore Association of Writers, 2008, 42, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 49.
  “Wo Yi Ge Ren Zhu” [我一个人住], Xin Jia Po Zuo Jia San Wen Xuan [新加坡作家散文选], Ed. Luo Ming, Shi Jia Zhuang: Hebei Education Press, 1998, 599-602, Print.
  by Yi, Xin
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 50.
  Gong Che Lv Xing [公车旅行], Xin Hua Wen Xue [新华文学] Vol. 79 (July 2013), 28-29, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 51.
  “Xing Fu · Li Wu · Ling Wu” [幸福·礼物·领悟], Xin Hua Wen Xue [新华文学], Vol. 77 (Jul 2012): 29, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 52.
  “Ren Jian Zhi Mei” [人间之美], Xin Jia Po Wei Xing Xiao Shuo Jing Pin [新加坡微型小说精品], Ed. Lin Gao, Singapore: Lingzi Media, 2005, 176-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 53.
  “Y De Lun Dian” [Y的论点], Xin Jia Po Wei Xing Xiao Shuo Jing Pin [新加坡微型小说精品], Ed. Lin Gao, Singapore: Lingzi Media, 2005, 76-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Psychology
  Categories: Short Story
 • 54.
  “Zhang Lang De Li Lun” [蟑螂的理论], Xin Jia Po Wei Xing Xiao Shuo Jing Pin [新加坡微型小说精品], Ed. Lin Gao, Singapore: Lingzi Media, 2005, 74-5, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Psychology
  Categories: Short Story
 • 55.
  Ping Fan Ren Sheng Xing Fu Xin Sheng [平凡人生 幸福心声], Lian He Zao Bao [联合早报], 4 September 2013, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 56.
  “Kui Long Xing Ye” [奎笼星夜], Feel Singapore [Gan Jue Xin Jia Po 感觉新加坡], Ed. Ng K.K., Singapore: KangCuBine Publishing Pte Ltd, 2003, 28, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 57.
  “Ye Kong Zhong De Xing Guang Duo Me Xuan Mu” [夜空中的星光多么炫目], Meng Shu Guan Xing [梦树观星], Singapore: Grassroots Book Room, 1996, 23-30, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 58.
  Qin Xin Huan Wo Xin [亲心换我心], MediaCorp Studios, 1989, TV Series.
  Languages: Mandarin
  Categories: Television, Theatre Studies
 • 59.
  Cong Xin Hua Wen Xue Dao Shi Jie Hua Wen Wen Xue [从新华文学到世界华文文学], Singapore: 新加坡潮州八邑会馆, 1994, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 60.
  “Xin Yao‧Xiang Chou‧Gui Shu Gan” [新谣‧乡愁‧归属感], Lianhe Zaobao [联合早报], 4 Nov 1999, Xianzai [现在]: 4, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay