Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
 • 81.
  Jie.Fen@Huang Qing Shi [结.分@谎情式], Hong Kong, Television Broadcasts Limited, 2011, TV Series.
  Languages: Mandarin, Cantonese
  Departments: Economics
  Categories: Television
 • 82.
  “Xi Bai Bai, Ying Jie 2002″ [洗白白,迎接2002], Si Mian Ba Fang [四面八方], Ed. Pan Cheng Lui, Singapore: 联合早报, 2003, 225-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 83.
  “Zui Ai De Ji Jie” (最爱的季节), Lianhe Zaobao (联合早报) 3 Sep 2000, Fu Kan (副刊): 9, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 84.
  “Jie Duan” (阶段), Lianhe Zaobao (联合早报) 1 Nov 2011, Xianzai (现在): 2, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 85.
  “Shi Zi Jie Tou De Xin Jia Po Min Zhu” (十字街头的新加坡民主), Lianhe Zaobao (联合早报) 13 May 2011, sec. 1: 17, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 86.
  “Tu Shu Guan” (图书馆), 10th Singapore Tertiary Chinese Literature Award [Wo Jiu Xi Huan Xie: Di Shi Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang Huo Jiang Zuo Pin Ji (我就喜欢写: 第十届新加坡大专文学奖作品集)], 新加坡: 第十届新加坡大大专文学奖筹委会, 2008, 99-101, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies, Psychology
  Categories: Essay
 • 87.
  “Gui Bao Yuan” (贵宝园); “Wu Jie Lu” (乌节路); “Huang Hun Zai Yi Li Sha Bai Xing Ren Dao Shang” (黄昏在伊丽莎白行人道上); “Ru Yun Ta” (入云塔), Xiang Jiao Shu: Nan Yang Xiang Tu Shi Ji (橡胶树: 南洋乡土诗集), Singapore: 泛亚文化事业公司, 1980, 58-61, Print. “Singapore Sketches”, Beyond Symbols: Selected Poetry of Wong Yoon Wah, Singapore: Singapore Association of Writers, 1984, 25-6, Print
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 88.
  “Curfew” [Jie Yan 戒严], Selected Poems of Pan Shou: With Translations in Modern Chinese and English by Ho Chee Lick [Pan Shou Shi Xuan 潘受诗选], Eds. Y.W. Wong, W.K. Leong and C.S. Toh, Singapore: National Arts Council [国家艺术理事会], 联合早报, 2000, 59, Print.
  i
  Languages: Classical Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 89.
  “Farewell to the First Graduates at Nanyuan” [Nan Yuan Song Bie Di Yi Jie Bi Ye Zhu Sheng 南园送别第一届毕业诸生], Selected Poems of Pan Shou: With Translations in Modern Chinese and English by Ho Chee Lick [Pan Shou Shi Xuan 潘受诗选], Eds. Y.W. Wong, W.K. Leong and C.S. Toh, Singapore: National Arts Council [国家艺术理事会], 联合早报, 2000, 39, Print.
  i
  Languages: Classical Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 90.
  “Shi Jie Ji” [世界级], Lianhe Zaobao [联合早报], 16 Sep 1999, Xianzai [现在]: 10, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 91.
  Guan Jie Shi Ke [关键时刻], Lian He Zao Bao [联合早报], 28 May 2014, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 92.
  “Sheng Si Shun Jian” [生死瞬间], Shijie Ribao [世界日报], 9 July 2009, Wen Yi [文艺], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 93.
  “Chuan Cheng: Qing Yi Jie” [传承·情意结], Xin Hua Wen Xue [新华文学], Vol. 77 (Jul 2012): 28, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 94.
  Threshold [Lin Jie 临界], The Theatre Practice, National Museum of Singapore, Gallery Theatre, 26-29 Sept 2013, Stage Production.
  Languages: Mandarin
  Categories: Theatre Event, Theatre Studies
 • 95.
  Threshold [Lin Jie 临界], The Theatre Practice, National Museum of Singapore, Gallery Theatre, 26-29 Sept 2013, Stage Production.
  Languages: Mandarin
  Categories: Theatre Event, Theatre Studies
 • 96.
  Luo Ye Ji Jie [落叶季节], Singapore: 成功出版私人有限公司, 1993, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 97.
  Cong Xin Hua Wen Xue Dao Shi Jie Hua Wen Wen Xue [从新华文学到世界华文文学], Singapore: 新加坡潮州八邑会馆, 1994, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 98.
  “Qu Jie Xiang Sheng” [曲解相声], Yu Bu Bao Xiang Sheng Ji [尉不薄相声集], Singapore: EPB Publishers, 1991, 15-28, Print.
  Languages: Chinese
  Categories: Centre for Language Studies: Chinese, Essay
 • 99.
  Seedlings–Singapore Student Literary Award [Guang He Zuo Yong–Di Yi Jie Xin Jia Po Xue Sheng Wen Xue Jiang Hua Wen De Jiang Zuo Pin 光和作用——第一届新加坡学生文学奖华文得奖作品], Ed. Tan, Chee Lay, Singapore: Ethos, 2001, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Essay, Poetry, Short Story
 • 100.
  Li Xiang Shi Jie [理想世界], Lian He Zao Bao [联合早报], 19 March 2014, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay