Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
 • 81.
  “Wen Hua Kao An——Du Xin Jia Po Shang Hen Wen Xue Xuan Ji ‘Dian Di’ ” [文化靠岸——读新加坡伤痕文学选集《点滴》], Lianhe Zaobao [联合早报], 11 April 2002, Wen Yi Cheng [文艺城], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 82.
  “Reviving Book — The Restoration of ‘Jiao Feng'” [Zai Cheng Shu——‘Jiao Feng’ Fu Kan Zhi Shi Ming 再生书——《蕉风》复刊之诗铭], Lianhe Zaobao [联合早报], 23 Apr 2002, Wen Yi Cheng [文艺城], Print.
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 83.
  “Ai Qing Yuan Xiang” [爱情原乡], Lianhe Zaobao [联合早报], 16 Feb 2003, Wen Yi Cheng [文艺城], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 84.
  “Cheng Shi” [城市], Lianhe Zaobao [联合早报], 8 Dec 1988, Wen Yi Cheng [文艺城], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 85.
  Jin Xin Feng Xian Wen Xin Yang Yi [尽心奉献 温馨洋溢], Lian He Zao Bao [联合早报], 7 November 2012, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 86.
  Qian Quan Yi Lu Zhi Ge Wei Wu [千拳一路 止戈为武], Lian He Zao Bao [联合早报], 6 March 2013, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 87.
  Ji Hui Feng Yun Chuan Qi Yi Sheng [际会风云 传奇一生], Lian He Zao Bao [联合早报], 5 June 2013, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 88.
  “Zai Hai Jiang” [在海疆], Lianhe Zaobao [联合早报], 29 June 2004, Wen Yi Cheng [文艺城], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 89.
  Na Yi Wan, Xia Zhe Yu [那一晚,下着雨], Lian He Zao Bao [联合早报], 15 August 2012, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 90.
  Languages: English
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Poetry, Theatre Studies
 • 91.
  “Zai Dao Yu De Nan Duan” [在岛屿的南端], Lianhe Zaobao [联合早报], 2 Feb 2003, Wen Yi Cheng [文艺城], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 92.
  Sheng Er Wei Yi Ke Shu [生而为一棵树], Singapore: 胜友书局, 1994, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 93.
  “Jue Ji” [绝迹], Lianhe Zaobao [联合早报], 11 May 2004, Wen Yi Cheng [文艺城], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 94.
  Qing Xin Mo Yi [轻信莫疑], Singapore: Singapore Association of Writers, 2001, Print.
  Languages: Chinese
  Categories: News
 • 95.
  “Da Jia Zhi Jia: Gou Wu Mo Fang Yi Ri You” [大家之家——购物魔坊一日游], Xin Hua 99 Nian Du Wen Xuan [新华99年度文选], Eds. Luo Ming et al, Singapore: Singapore Literature Society, 2000, 97-101, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 96.
  168 [Yi Lu Fa 一路发], Dramabox Forum Theatre, 05-09 Apr 2006, Stage Production.
  Languages: Mandarin, Hokkien
  Categories: Theatre Event, Theatre Studies
 • 97.
  Ru Guo Dao Guo, Yi Ge Li Ren [如果岛国,一个离人], Co-authored by Ng How Wee, Singapore: Global Publishing (八方文化创作室), 2004, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 98.
  “Gua Yi Mei Yue Liang Zai Jia Zhong” [挂一枚月亮在家中], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 148-9, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 99.
  “Ru Guo Ni Shi Yi Pian Yun” [如果你是一片云], Xin Jia Po Zuo Jia San Wen Xuan [新加坡作家散文选], Ed. Luo Ming, Shi Jia Zhuang: Hebei Education Press, 1998, 76-8, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 100.
  “Xun Zhao Yi Zuo Zu Wu De Dao You” [寻找一座组屋的导游], Ning Shun: Di Qi Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang [凝瞬:第七届新加坡大专文学奖], Singapore: Singapore Hokkien Huay Kuan, 2005, 3-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story