Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
 • 101.
  “Myth of the Rain Tree” [Yu Shu Shen Hua 雨树神话], Trans. Y.S.Ng and L.G. Ho, The New Village [Xin Cun 新村], Singapore: Ethos Books, 2012, 38, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 102.
  “Saraca cauliflora” [Sha Na Ka Shu 莎娜卡树], Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua [花园城市与水的神话], Singapore: 世博太阳多元文化峰会筹委会, 2010, 22, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 103.
  “San Ye Zong Daun Payung” [伞叶棕 Daun Payung], Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua [花园城市与水的神话], Singapore: 世博太阳多元文化峰会筹委会, 2010, 17, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 104.
  “Tu Shu Guan” (图书馆), 10th Singapore Tertiary Chinese Literature Award [Wo Jiu Xi Huan Xie: Di Shi Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang Huo Jiang Zuo Pin Ji (我就喜欢写: 第十届新加坡大专文学奖作品集)], 新加坡: 第十届新加坡大大专文学奖筹委会, 2008, 99-101, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies, Psychology
  Categories: Essay
 • 105.
  “Jiao Huan” (交换), Original Date: Sep 1996, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 36-8, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 106.
  “Shi Lian Gong Yuan” [失恋公园], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 132-4, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 107.
  “Ceng Jing Wo De Qian Bi Ta De Xiang Pi Ca” [曾经我的铅笔她的橡皮擦], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 135-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 108.
  “Yun Nan Yuan, Wo Wei Meng Er Lai” [云南园,我为梦而来], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 100, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Political Science
  Categories: Poetry
 • 109.
  “Yun/Feng/Shi: Zhi Shi You Jian Di” [云/风/诗——致诗友简笛], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 96-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Political Science
  Categories: Poetry
 • 110.
  “Fan Ti Zi” [繁体字], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 67-8, Print.
  Languages: Chinese
  Categories: Chinese Language Proficiency Centre, Poetry
 • 111.
  “Zhong Qiu Ye” [中秋夜], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 146-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 112.
  “Gua Yi Mei Yue Liang Zai Jia Zhong” [挂一枚月亮在家中], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 148-9, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 113.
  “Jiao Di Tie Kuai Si Shi Wu Miao De Su Xie” [较地铁快四十五秒的速写], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 320, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 114.
  “Tao Ke” [逃课], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon. Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 323, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 115.
  “Gui Lai Yu Li Qu Zhi Jian” [归来与离去之间], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 282-3, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 116.
  “Zai Cuo Ti Nian Dai Zhong Jing Xing Hou De Chen Qiang Lan Diao” [在错体年代中惊醒后的陈腔滥调], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 280-1, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 117.
  “Qiu Tu” [秋图], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 152-3, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 118.
  “Guang Gao” [广告], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 56-7,Print.
  Languages: Chinese
  Categories: Chinese Language Proficiency Centre, Poetry
 • 119.
  “Shuang Shou Cha Jin Ku Dai Quan Shi An Quan Shi Jian” [双手插进裤袋诠释安全事件]. Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 42-3, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 120.
  “Temple Street”, Trans. Arts Niche, Singapore: Places, Poems, Paintings, Ed. B. S. Koh, Art Ed. W. H. Chia, Singapore: Art and Artist Speak, 1993, 44-5, Print.
  Languages: English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry