Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
 • 141.
  Seedlings–Singapore Student Literary Award [Guang He Zuo Yong–Di Yi Jie Xin Jia Po Xue Sheng Wen Xue Jiang Hua Wen De Jiang Zuo Pin 光和作用——第一届新加坡学生文学奖华文得奖作品], Ed. Tan, Chee Lay, Singapore: Ethos, 2001, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Essay, Poetry, Short Story
 • 142.
  Xian Bei Zu Ji Qi Di Hou Yi [先辈足迹 启迪后裔], Lian He Zao Bao [联合早报], 6 August 2014, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 143.
  Yi Dai Shi Ren Liu Shi Yong Si [一代诗人 留诗永思], Lian He Zao Bao [联合早报], 5 March 2014, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 144.
  Yi Shi Wei Jian En Ze Hou Shi [以史为鉴 恩泽后世], Lian He Zao Bao [联合早报], 2 July 2014, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 145.
  Yi Hui Tou Jiu Wang Jian Na Wan De Yue Liang [一回头就望见那晚的月亮], Lian He Zao Bao [联合早报], 5 July 2014, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 146.
  “Yi Chang Hao Meng” [一场好梦], Chi Dao Xian Shang De Qing Yun [赤道线上的情韵], Ed. Singapore Literature Society. Beijing: 中国文联出版公司, 1994, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 147.
  “Man Man San Nian Lu” [漫漫三年路], Yue Shi Yi Zhan Chuan Tong De Deng [月是一盏传统的灯], Singapore: 七洋出版社, 1992, 104-6, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 148.
  “Farewell to the First Graduates at Nanyuan” [Nan Yuan Song Bie Di Yi Jie Bi Ye Zhu Sheng 南园送别第一届毕业诸生], Selected Poems of Pan Shou: With Translations in Modern Chinese and English by Ho Chee Lick [Pan Shou Shi Xuan 潘受诗选], Eds. Y.W. Wong, W.K. Leong and C.S. Toh, Singapore: National Arts Council [国家艺术理事会], 联合早报, 2000, 39, Print.
  i
  Languages: Classical Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 149.
  “For the Esplanade-Theatres on the Bay” [Wei Xin Jia Po Yi Shu Zhong Xin Ti 为新加坡艺术中心题], Selected Poems of Pan Shou: With Translations in Modern Chinese and English by Ho Chee Lick [Pan Shou Shi Xuan 潘受诗选], Eds. Y.W. Wong, W.K. Leong and C.S. Toh, Singapore: National Arts Council [国家艺术理事会], 联合早报, 2000, 85, Print.
  i
  Languages: Classical Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 150.
  “Deng Bu Shu Tembusu Zhi Yi” [登布树 Tembusu 之一], Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua [花园城市与水的神话], Singapore: 世博太阳多元文化峰会筹委会, 2010, 18, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 151.
  “Mei Hao De Hui Yi” (美好的回忆), Lianhe Zaobao (联合早报) 28 Nov 2009, Xianzai (现在): 2, Print
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 152.
  “Yi Yu Tong (II)” [异与同 (下)], Lianhe Zaobao (联合早报) 25 Mar 2006, Xianzai (现在): 2, Print
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 153.
  “Jiang Yi Shu” (讲艺术), Lianhe Zaobao (联合早报) 26 Feb 2005, Xianzai (现在): 2, Print
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 154.
  “Yi Yu Tong (I)” [异与同 (上)], Lianhe Zaobao (联合早报) 11 Mar 2006, Xianzai (现在): 2, Print
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 155.
  “Jue Tu Ji” [掘土记], Yue Shi Yi Zhan Chuan Tong De Deng [月是一盏传统的灯], Singapore: 七洋出版社, 1992, 76-9, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 156.
  “Wei Duo Li Ya Ju Yuan Li De Da Guan Yuan” [维多利亚剧院里的大观园], Yue Shi Yi Zhan Chuan Tong De Deng [月是一盏传统的灯], Singapore: 七洋出版社, 1992, 92-3, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 157.
  “Li Shi Ji Yi” [历史记忆], Lianhe Zaobao [联合早报], 20 Dec 2001, Xianzai [现在]: 2, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 158.
  “Wu Yi Ri” [无艺日], Lianhe Zaobao [联合早报], 7 Dec 2000, Xianzai [现在]: 2, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 159.
  “Qie Kan Wo Men” [且看我们], Yue Shi Yi Zhan Chuan Tong De Deng [月是一盏传统的灯], Singapore: 七洋出版社, 1992, 28-9, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 160.
  “Dang Chuang Yi Bian Cheng Jiao Tiao” [当创意变成教条], Lianhe Zaobao [联合早报], 3 Jan 2002, Xianzai [现在]: 2, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay