Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
 • 161.
  “Niu Xi Lan‧Nan Feng” (纽西兰‧南风), Original Date: Aug 2003, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 82-4, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 162.
  “Wen Bie Hai Zi, Wen Bi Ma Ni La” (吻别孩子,吻别马尼拉), Original Date: Aug 1996, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 18-20, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 163.
  “Yang Nu Hai” (洋女孩), Original Date: Feb 1992, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 96-9, Print. “The Caucasian Girl”, Droplets, Ed. J. St. André, Trans. H.M. Chong et al., Singapore: Department of Chinese Studies, National University of Singapore, 2001, 154-9, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 164.
  “Jiao Huan” (交换), Original Date: Sep 1996, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 36-8, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 165.
  “Wen Hua Jiao Liu” (文化交流), Wei Xing Xiao Shuo Ji Kan (微型小说季刊), 13 (Jul 1995), Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 166.
  “Gan Qing De Gu Xiang” (感情的故乡), Yu Wei Shi Zhi Ge: Xin Jia Po Shi Ge San Wen Xuan (鱼尾狮之歌: 新加坡诗歌散文选), Ed. Rong Zi (蓉子), Shanghai: 上海文艺出版社, 2010, 191-6, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 167.
  “Ma Ma De Di Zhi” (妈妈的地纸), Yu Wei Shi Zhi Ge: Xin Jia Po Shi Ge San Wen Xuan (鱼尾狮之歌: 新加坡诗歌散文选), Ed. Rong Zi (蓉子), Shanghai: 上海文艺出版社, 2010, 190-1, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 168.
  “Bie” (憋), Wei Xing Xiao Shuo Ji Kan (微型小说季刊), 19 (Jan 1997), Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 169.
  “Yun Nan Yuan Di Yin” (云南园低吟), Original Date: Jun 1995, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 108, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 170.
  “Zhi Yin” (稚音), Original Date: Nov 2001, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 34-5, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 171.
  “Pan Pa Zai Hu Xue Bian Yuan De Qiang Wei” [攀爬在虎穴边缘的蔷薇], Lianhe Zaobao [联合早报], 7 May 2010, Xianzai [现在]: 7, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 172.
  “Wei Duo Li Ya Ju Yuan Li De Da Guan Yuan” [维多利亚剧院里的大观园], Yue Shi Yi Zhan Chuan Tong De Deng [月是一盏传统的灯], Singapore: 七洋出版社, 1992, 92-3, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 173.
  “Merlion” [Yu Wei Shi 鱼尾狮], Trans. C.L. Ho, Journeys: Words, Home and Nation: Anthology of Singapore Poetry (1984-1995), Eds. E. Thumboo et al., Singapore: UniPress, 1995, 225, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 174.
  “For the Esplanade-Theatres on the Bay” [Wei Xin Jia Po Yi Shu Zhong Xin Ti 为新加坡艺术中心题], Selected Poems of Pan Shou: With Translations in Modern Chinese and English by Ho Chee Lick [Pan Shou Shi Xuan 潘受诗选], Eds. Y.W. Wong, W.K. Leong and C.S. Toh, Singapore: National Arts Council [国家艺术理事会], 联合早报, 2000, 85, Print.
  i
  Languages: Classical Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 175.
  “Wei Shen Me ‘Tao Yan'” (为什么’讨厌’), Lianhe Zaobao (联合早报) 25 Jul 2009, Xianzai (现在): 2, Print
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 176.
  “Xin Jia Po Duo Yuan Wen Hua De Mei Shi” (新加坡多元文化的美食), Liu Lian Zi Wei (榴囗滋味), Taiwan: 二鱼文化事业有限公司, 2003, 105-6, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 177.
  “Ulysses by the Merlion”, Ulysses by the Merlion, Singapore: Heinemann Educational Books (Asia), 1979, Print. “Yu Wei Shi De You Li Xi Si” (鱼尾狮的尤利西斯), Trans. Y.W. Wong, Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua (花园城市与水的神话), Ed. C.L. Chua, Singapore: 世博太阳岛多元文化峰会筹委会, 2010, 150-1, Print.
  i
  Languages: English, Chinese
  Departments: Chinese Studies, English Language and Literature
  Categories: Poetry
 • 178.
  “Welcome to the Pond”, Fish Eats Lion, Ed. Jason Erik Lundberg, Singapore: Math Paper Press, 2012, 59, Print.
  Languages: English
  Departments: English Language and Literature, South Asian Studies
  Categories: Short Story
 • 179.
  “Wo Yi Wei” [我以为], Lianhe Zaobao [联合早报], 21 May 2004, Xianzai [现在]: 2, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 180.
  “Chi Dao Zou Suo” [赤道走索], Yu Wei Shi Zhi Ge [鱼尾狮之歌], Ed. Rong Zi, Shanghai: 上海文艺出版社, 2010, 12, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry