Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
Page 1 of 15
 • 1.
  “Xian Tian Xia Zhi You Er You Hou Tian Xia Zhi Le Er Le” [先天下之忧而忧后天下之乐而乐], Lianhe Zaobao [联合早报], 3 Feb 2000, Xianzai [现在]: 4, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 2.
  Li Zheng Xiang Qing Chun Jing Li [立正,向靑春敬礼!], Selangor, Malaysia: 大树出版社, 2010, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 3.
  “Xiang Feng He Bi Ceng Xiang Shi” [相逢何必曾相识], Lianhe Zaobao [联合早报], 10 Jul 2009, Xianzai [现在]: 4, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 4.
  “Zhi Ming Di Xian Xiang” (殖名地现象), Room for Thirty-Three [San Shi San Jian (三十三间)], Singapore: Global Publishing (八方文化创作室), 2004, 142-5, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 5.
  “Rou Gu Cha” [肉骨茶], Lianhe Zaobao [联合早报], 27 Aug 2010, Xianzai [现在], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 6.
  “Xian Shi Nan Ti” (现实难题), Lianhe Zaobao (联合早报) 30 Nov 2002, Xianzai (现在): 2, Print
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 7.
  “Zuo Zai Yue Xia De Shu Xia Cheng Liang” [坐在月下的树下乘凉], Xin Jia Po Dang Dai Hua Wen Wen Xue Zuo Pin Xuan: Shi Ge Juan [新加坡当代华文文学作品选:诗歌卷], Eds. Lie Pu et al, Singapore: The Youth Book Co., 2010, 138, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 8.
  Little Happiness [Xiao Xiao Xing Fu 小小幸福], Universal Music, 2006, CD.
  Languages: Mandarin
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Music
 • 9.
  “Mu Xiao Pai Lou” [母校牌楼], Xiao Shi Mo Fang [小诗磨坊], Ed. Lin Huan Zhang, Singapore: Tow Yee Cultural Society, 2009, 110, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 10.
  “Gui Bao Yuan” (贵宝园); “Wu Jie Lu” (乌节路); “Huang Hun Zai Yi Li Sha Bai Xing Ren Dao Shang” (黄昏在伊丽莎白行人道上); “Ru Yun Ta” (入云塔), Xiang Jiao Shu: Nan Yang Xiang Tu Shi Ji (橡胶树: 南洋乡土诗集), Singapore: 泛亚文化事业公司, 1980, 58-61, Print. “Singapore Sketches”, Beyond Symbols: Selected Poetry of Wong Yoon Wah, Singapore: Singapore Association of Writers, 1984, 25-6, Print
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 11.
  “Xiao Zhang De Hua” [校长的话], Lianhe Zaobao [联合早报], 6 Sep 2001, Xianzai [现在]: 2, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 12.
  “Xiao Dao Xing Le” [小岛醒了], Lianhe Zaobao [联合早报], 3 Aug 2000, Xianzai [现在]: 3, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 13.
  “Xian Shi De She Hui” [现实的社会], Yu Bu Bao Xiang Sheng Ji [尉不薄相声集], Singapore: EPB Publishers, 1991, 70-81, Print.
  Languages: Chinese
  Categories: Centre for Language Studies: Chinese, Essay
 • 14.
  “Hui Xiang” (回乡), Lianhe Zaobao (联合早报) 23 Oct 2010, Xianzai (现在): 8, Print
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 15.
  “Yuan Qie Xian” [圆切线], Lianhe Zaobao [联合早报], 15 Jun 2000, Xianzai [现在]: 4, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 16.
  “Yu Lang Wai Fu” (裕廊外傅), Xiang Jiao Shu: Nan Yang Xiang Tu Shi Ji (橡胶树: 南洋乡土诗集), Singapore: 泛亚文化事业公司, 1980, 62-8, Print. “A Sunday Morning in Jurong Bird Park”, Beyond Symbols: Selected Poetry of Wong Yoon Wah, Singapore: Singapore Association of Writers, 1984, 5-8, Print
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 17.
  Xiao Ting Ting A, Xiao Ting Ting [小婷婷啊,小婷婷], Singapore: Lingzi Media, 2002, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Children's Literature
 • 18.
  “Shuo Xiang Sheng De Cao Fu Ye” [说相声的操副业], Yu Bu Bao Xiang Sheng Ji [尉不薄相声集], Singapore: EPB Publishers, 1991, 57-69, Print.
  Languages: Chinese
  Categories: Centre for Language Studies: Chinese, Essay
 • 19.
  “Xin Yao‧Xiang Chou‧Gui Shu Gan” [新谣‧乡愁‧归属感], Lianhe Zaobao [联合早报], 4 Nov 1999, Xianzai [现在]: 4, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 20.
  “Xian Zhi De Tie Lu” (闲置的铁路), Lianhe Zaobao (联合早报) 5 Mar 2010, Xianzai (现在): 8, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
Page 1 of 15