Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
Page 1 of 12
 • 1.
  Chun Shi Yong Yan Jing Kan De [春是用眼睛看的], Singapore: 新加坡潮州八邑会馆, 1997, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 2.
  “Shi Jin Hua——Ji 2013 Nian Guo Ji Jin Hua Shi Ren Bi Hui” [诗金华——记2013金华国际诗人笔会], Lianhe Zaobao [联合早报], Nov 4 2003, Wen Yi Cheng [文艺城], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 3.
  “Y De Lun Dian” [Y的论点], Xin Jia Po Wei Xing Xiao Shuo Jing Pin [新加坡微型小说精品], Ed. Lin Gao, Singapore: Lingzi Media, 2005, 76-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Psychology
  Categories: Short Story
 • 4.
  “Ren Jian Zhi Mei” [人间之美], Xin Jia Po Wei Xing Xiao Shuo Jing Pin [新加坡微型小说精品], Ed. Lin Gao, Singapore: Lingzi Media, 2005, 176-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 5.
  “Zhang Lang De Li Lun” [蟑螂的理论], Xin Jia Po Wei Xing Xiao Shuo Jing Pin [新加坡微型小说精品], Ed. Lin Gao, Singapore: Lingzi Media, 2005, 74-5, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Psychology
  Categories: Short Story
 • 6.
  “Tun Chi Re Dai Yu Lin De Guai Shou” [吞吃热带雨林的怪兽], Shen You Ji [神游记], Eds. Lin De Nan et al, Singapore: Lingzi Media, 2007, 116-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 7.
  “Ling Yi Zhong Qing Huai” [另一种情怀], Shen You Ji [神游记], Eds. Lin De Nan et al, Singapore: Lingzi Media, 2007, 39-40, Print.
  Languages: Chinese
  Categories: Chinese Language Proficiency Centre, Essay
 • 8.
  “Ba Sen Lin Huan Gei Zhong Niao” [把森林还给众鸟], Shen You Ji [神游记]. Eds. Lin De Nan et al, Singapore: Lingzi Media, 2007, 36-8, Print.
  Languages: Chinese
  Categories: Chinese Language Proficiency Centre, Essay
 • 9.
  Jin Qing Jin Xing [尽情尽兴], Lian He Zao Bao [联合早报], 14 May 2014, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 10.
  “Shuang Shou Cha Jin Ku Dai Quan Shi An Quan Shi Jian” [双手插进裤袋诠释安全事件]. Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 42-3, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 11.
  “Ceng Jing Wo De Qian Bi Ta De Xiang Pi Ca” [曾经我的铅笔她的橡皮擦], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 135-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 12.
  “Zai Cuo Ti Nian Dai Zhong Jing Xing Hou De Chen Qiang Lan Diao” [在错体年代中惊醒后的陈腔滥调], Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. Wong Meng Voon, Shen Yang: Shenyang Press, 1998, 280-1, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 13.
  Xiang Jian Xiao Lu [乡间小路], Singapore: SNP, 1997, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 14.
  Wo Bu Yao Sheng Li [我不要胜利], Singapore: 新亚出版社, 1990, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 15.
  “Guang Gao Jin Ji” [广告禁忌], Lianhe Zaobao [联合早报], 10 Mar 2005, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 16.
  “Men Wai De Hu Ji” [门外的胡姬], Xin Jia Po Zuo Jia San Wen Xuan [新加坡作家散文选], Ed. Luo Ming, Shi Jia Zhuang: Hebei Education Press, 1998, 281-2, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 17.
  “Chuang Wai Na Ke Shu” [窗外那棵树], Xin Jia Po Zuo Jia San Wen Xuan [新加坡作家散文选], Ed. Luo Ming, Shi Jia Zhuang: Hebei Education Press, 1998, 283-4, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 18.
  Ning Si Dao [凝思岛], Singapore: Ling Zi Media, 2008, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 19.
  “Gu Pu De Hua Mian” [古朴的画面], Xin Jia Po Zuo Jia San Wen Xuan [新加坡作家散文选], Ed. Luo Ming, Shi Jia Zhuang: Hebei Education Press, 1998, 279-81, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 20.
  “Wen Hua Xu Jing” [文化虚境], Lianhe Zaobao [联合早报], 18 Nov 2004, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
Page 1 of 12