Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
Page 1 of 17
 • 1.
 • 2.
  “Gui Bao Yuan” (贵宝园); “Wu Jie Lu” (乌节路); “Huang Hun Zai Yi Li Sha Bai Xing Ren Dao Shang” (黄昏在伊丽莎白行人道上); “Ru Yun Ta” (入云塔), Xiang Jiao Shu: Nan Yang Xiang Tu Shi Ji (橡胶树: 南洋乡土诗集), Singapore: 泛亚文化事业公司, 1980, 58-61, Print. “Singapore Sketches”, Beyond Symbols: Selected Poetry of Wong Yoon Wah, Singapore: Singapore Association of Writers, 1984, 25-6, Print
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 3.
  Pan Shou and Singapore Culture [Pan Shou Shi Shu Yi Shu Lun Wen Ji 潘受诗书艺术论文集], Eds. Wong Y.W. and E. Thumboo, Singapore: Unipress, 1998, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 4.
  “Yun Nan Yuan Di Yin” (云南园低吟), Original Date: Jun 1995, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 108, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 5.
  “Saraca cauliflora” [Sha Na Ka Shu 莎娜卡树], Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua [花园城市与水的神话], Singapore: 世博太阳多元文化峰会筹委会, 2010, 22, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 6.
  Pan Shou and Singapore Culture [Pan Shou Shi Shu Yi Shu Lun Wen Ji 潘受诗书艺术论文集], Eds. Wong Y.W. and E. Thumboo, Singapore: Unipress, 1998, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Essay
 • 7.
  “Deng Bu Shu Tembusu Zhi Yi” [登布树 Tembusu 之一], Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua [花园城市与水的神话], Singapore: 世博太阳多元文化峰会筹委会, 2010, 18, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 8.
  “Jelutong” [Ri Luo Dong Shu 日落洞树], Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua [花园城市与水的神话], Singapore: 世博太阳多元文化峰会筹委会, 2010, 20, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 9.
  “Cannon Ball Tree” [Pao Tang Shu 泡弹树], Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua [花园城市与水的神话], Singapore: 世博太阳多元文化峰会筹委会, 2010, 21, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 10.
  “Sha Han Shu Kayu sahang” [莎函树 Kayu sahang], Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua [花园城市与水的神话], Singapore: 世博太阳多元文化峰会筹委会, 2010, 16, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 11.
  “Yu Lang Wai Fu” (裕廊外傅), Xiang Jiao Shu: Nan Yang Xiang Tu Shi Ji (橡胶树: 南洋乡土诗集), Singapore: 泛亚文化事业公司, 1980, 62-8, Print. “A Sunday Morning in Jurong Bird Park”, Beyond Symbols: Selected Poetry of Wong Yoon Wah, Singapore: Singapore Association of Writers, 1984, 5-8, Print
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 12.
  “Lu Bian De Shu” (路边的树), Memories and Desires: A Poetic History of Singapore, Ed. R.B.H. Goh, Singapore: Unipress, 1998, 136-8, Print. “Roadside Trees of Singapore”, Beyond Symbols: Selected Poetry of Wong Yoon Wah, Singapore: Singapore Association of Writers, 1984, 21-3, Print
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 13.
  “Sheng Tao Sha Zhan Bao” (圣淘沙战堡), Xiang Jiao Shu: Nan Yang Xiang Tu Shi Ji (橡胶树: 南洋乡土诗集), Singapore: 泛亚文化事业公司, 1980, 56-7, Print. “Fort Silosa”, Beyond Symbols: Selected Poetry of Wong Yoon Wah, Singapore: Singapore Association of Writers, 1984, 27-8, Print
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 14.
  An Anthology of Singapore Chinese Literature [Xin Hua Wen Xue Zuo Pin Xuan 新华文学作品选], Eds. Wong M.V. and Wong Y.W., Singapore: Singapore Association of Writers, 1983, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay, Poetry, Short Story
 • 15.
  An Anthology of Singapore Chinese Literature [Xin Hua Wen Xue Zuo Pin Xuan 新华文学作品选], Eds. Wong M.V. and Wong Y.W., Singapore: Singapore Association of Writers, 1983, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay, Poetry, Short Story
 • 16.
  “Tu Shu Guan” (图书馆), 10th Singapore Tertiary Chinese Literature Award [Wo Jiu Xi Huan Xie: Di Shi Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang Huo Jiang Zuo Pin Ji (我就喜欢写: 第十届新加坡大专文学奖作品集)], 新加坡: 第十届新加坡大大专文学奖筹委会, 2008, 99-101, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies, Psychology
  Categories: Essay
 • 17.
  “San Ye Zong Daun Payung” [伞叶棕 Daun Payung], Hua Yuan Cheng Shi Yu Shui De Shen Hua [花园城市与水的神话], Singapore: 世博太阳多元文化峰会筹委会, 2010, 17, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 18.
  “Myth of the Rain Tree” [Yu Shu Shen Hua 雨树神话], Trans. Y.S.Ng and L.G. Ho, The New Village [Xin Cun 新村], Singapore: Ethos Books, 2012, 38, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 19.
  “Jiao Huan” (交换), Original Date: Sep 1996, Huang Meng Wen Wei Xing Xiao Shuo (黄孟文微型小说), Singapore: 玲子传媒私人有限公司, 2004, 36-8, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 20.
  Xin Jia Po Dang Dai Shi Ge Jing Xuan [新加坡当代诗歌精选], Ed. M.V. Wong, Shenyang: 沈阳出版社, 1998, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
Page 1 of 17