Creative Work Database

Listing of creative work related to Singapore.

Our new Creative Work database is a repository for literary and dramatic works related to Singapore which are written by FASS Faculty and Students, past and present. The contents of this work-in-progress call on the theories and techniques taught and researched at FASS. Some of the creative work links to a sample of the original text. Research is also ongoing and the database will grow as we continue to update it. Items with the symbol “i” indicate that an abstract is available.

To search more effectively, please use the MLA or APA citation style which uses the author’s last name and initials.

Browse by:
Search:
Field:
Faculty Department:
Category:
Show:
Page 1 of 21
 • 1.
  “Xin Yao De Ying Xiang He Yi Yi” [新谣的影响和意义], Xin Yao: Wo Men De Ge Zai Zhe Li [新谣: 我们的歌在这里], Ed. Liang W.F., Singapore: 新加坡词曲版权协会, 2004, 105-26, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 2.
  “Wo He Ni De Gu Shi: Xing Xing Zhong Xing Xing —— Dong Nan Xi Bei Zhong” [我和你的故事: 行行重行行——东南西北中], Lianhe Zaobao [联合早报], 27 Nov 2009, Xianzai [现在]: 7, Print.
  i
  Languages: Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 3.
  “‘Wo Xin Mu Zhong De Xin Yao Dai Biao Tou Xuan Huo Dong” [我心目中的新谣代表’投选活动], Xin Yao: Wo Men De Ge Zai Zhe Li [新谣: 我们的歌在这里], Ed. W.F. Liang, Singapore: 新加坡词曲版权协会, 2004, 127-31, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 4.
  “Xin Yao‧Xin Yao” [新遥‧心谣], Xing Qi Wu Zhou Bao [星期五周报], 14 Mar 2003, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: English Language and Literature
  Categories: Essay
 • 5.
  “Xin Jia Po Pai” (新加坡派), Yi Cheng Shan Shui Yi Cheng Ge (一程山水一程歌), Singapore: 新情工作室, 1991, 58-9, Print; Xin Jia Po Pai (新加坡派), 海蝶音乐, 1 Sep 1990, CD.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Music
 • 6.
  “Wo Yi Ge Ren Zhu” [我一个人住], Xin Jia Po Zuo Jia San Wen Xuan [新加坡作家散文选], Ed. Luo Ming, Shi Jia Zhuang: Hebei Education Press, 1998, 599-602, Print.
  by Yi, Xin
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 7.
  “Lin Xiu Wo Suo Shi Re Fan Xin Zhou Gui An Qian Nu Shang Ta Ren” [林秀我琐事惹烦心周贵安迁怒伤他人], 13th Singapore Tertiary Chinese Literature Award [Wen Dong Wo Xin: Di Shi San Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang Huo Jiang Wen Ji 文动我心: 第十三届新加坡大专文学奖获奖文集], Singapore: 第十三届新加坡大专文学奖筹委会, 2011, 69-87, Print.
  i
  by Fu, C.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
 • 8.
  Singapore Literature Landscape 99 [Xin Jia Po De 99 Fu Wen Xue Feng Jing: Xin Hua Xin Sheng Dai Zuo Pin Xuan 新加坡的99幅文学风景: 新华新生代作品选], Eds. Low Swee Kim et al., Singapore: 新加坡作家协会, 2004, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 9.
  Cheng Shi De Ji Yi——Xin Hua Wen Xue San Wen Xuan [城市的记忆——新华文学散文选], Ed. Ke Yi Biao, Singapore: Singapore Association of Writers, 2005, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
 • 10.
  “Mian Dui Wai Lai Yi Min Suo Ying Ju Bei De Xin Tai” [面对外来移民所应具备的心态], Lianhe Zaobao [联合早报], 2 Jun 2011, sec. 1: 18, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 11.
  Jin Xin Feng Xian Wen Xin Yang Yi [尽心奉献 温馨洋溢], Lian He Zao Bao [联合早报], 7 November 2012, Si Fang Ba Mian [四方八面], Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 12.
  “For the Esplanade-Theatres on the Bay” [Wei Xin Jia Po Yi Shu Zhong Xin Ti 为新加坡艺术中心题], Selected Poems of Pan Shou: With Translations in Modern Chinese and English by Ho Chee Lick [Pan Shou Shi Xuan 潘受诗选], Eds. Y.W. Wong, W.K. Leong and C.S. Toh, Singapore: National Arts Council [国家艺术理事会], 联合早报, 2000, 85, Print.
  i
  Languages: Classical Chinese, English
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 13.
  “Bei Wei Yi Du” (北纬一度), 13th Singapore Tertiary Chinese Literature Award [Wen Dong Wo Xin: Di Shi San Jie Xin Jia Po Da Zhuan Wen Xue Jiang Huo Jiang Wen Ji (文动我心: 第十三届新加坡大专文学奖获奖文集)], Singapore: 第十三届新加坡大专文学奖筹委会, 2011, 144-7, Print
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Poetry
 • 14.
  “Xin Yao De Yuan Tou Yu Xian Sheng” [新谣的源头与先声], Xin Yao: Wo Men De Ge Zai Zhe Li [新谣: 我们的歌在这里], Ed. Liang W.F., Singapore: 新加坡词曲版权协会, 2004, 1-18, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 15.
  “Xin Yao De Zuo Pin Yu Ren Wu” [新谣的作品与人物], Xin Yao: Wo Men De Ge Zai Zhe Li [新谣: 我们的歌在这里], Ed. W.F. Liang, Singapore: 新加坡词曲版权协会, 2004, 70-104, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 16.
  “Xin Yao Hua Dang Nian” [新谣话当年], Feel Singapore [Gan Jue Xin Jia Po 感觉新加坡], Ed. Ng K.K., Singapore: KangCuBine Publishing Pte Ltd, 2003, 104, Print.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 17.
  “Yi Qie Cong Yin Yue Shuo Qi” [一切从音乐说起], Si Mian Ba Fang [四面八方], Ed. Pan Cheng Lui, Singapore: 联合早报, 2003, 234-6, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 18.
  “Bin Hai Yi Shu Zhong Xin Yu Yi Shu Jia Men” [滨海艺术中心与艺术家们], Si Mian Ba Fang [四面八方], Ed. Pan Cheng Lui, Singapore: 联合早报, 2003, 155-7, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Essay
 • 19.
  “Ma Que Xian Zhu Zi” (麻雀衔竹枝), Yi Cheng Shan Shui Yi Cheng Ge (一程山水一程歌), Singapore: 新情工作室, 1991, 90-1, Print; Xin Jia Po Pai (新加坡派), 海蝶音乐, 1 Sep 1990, CD.
  i
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Music
 • 20.
  “Tui Yi” [退役], Xin Hua Wen Xue [新华文学], Vol. 77 (Jul 2012): 25, Print.
  Languages: Chinese
  Departments: Chinese Studies
  Categories: Short Story
Page 1 of 21